Visit by YB Datuk Timbalan Armani Haji Mahiruddin, speaker of Dewan Negara, Ketua Wanita UMNO Libaran/Sabah, exco Wanita UMNO Kebangsaan and accompanied by Komander Jalludin Bin Yusof, Koamandan PLKN Bagai Budi Sandakan